Услуги

1. Инженеринг

Много технологични и производствени процеси изискват модернизация с цел повишаване на качеството и производителността за съответното изделие. Във връзка с това фирмата предлага проектиране и изработка на необходими за тази цел технологични промени, нестандартни машини и възли.

2. Ремонтна дейност

Фирмата извършва ремонт и поддържка на възли, машини и линии обслужващи технологичните процеси на клиента.