Дървообработващи машини

Полуавтомат за изработка на талаш

Фиг.13  Фиг.14

 

Сито за обезпрашаване на талаш (вибрационно и ротационно)

Фиг.15  Фиг.16

 

Машина за балиране на талаш

Фиг.17  Фиг.18