Дозираща и опаковаща техника

Дозиращ полуавтомат за течни и полутечни продукти с обем до 100 мл.

20160816_104506

Дозиращ полуавтомат за течни и полутечни продукти с обем до 1000 мл.
Фиг.1     Фиг.2

Автоматизирана дозираща и етикетираща линия

фиг.3     Фиг.4

 

Спомагателни съоръжения

Възел за кремпериране на помпи за парфюм

Фиг.5

Въртящи маси и транспортьори

2012-08-23-033 1jpg